Koniec rekrutacji do projektu nr

2022-1-PL01-KA121-VET-000057724

Praktyki zagraniczne we Włoszech

 

Zakończyła się rekrutacja do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057724 realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000045265, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Działanie to umożliwi wyjazd 20 uczniów naszej placówki na praktyki do Włoch, wiosną 2023 roku.

Projekt dedykowany jest dla 20 uczniów kształcących się w takich zawodach jak: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji. Nabór miał charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Rekrutacja do projektu uwzględniała zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans. Uczestnicy zostali wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez nich formularzy zgłoszeniowych, które zostały ocenione przez komisję rekrutacyjną. 20 uczniów stworzyło główną listę – zakwalifikowanych osób, pozostali kandydaci biorący udział w rekrutacji, utworzyli listę rezerwową, która będzie zaangażowana we wszystkie działania przygotowawcze, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, uczniowie z listy rezerwowej byli gotowi do odbycia praktyk zagranicznych.

Na pytania dotyczące realizowanego projektu i procesu rekrutacji odpowiadać będzie Koordynatorka projektu – Pani Anita Jadczak. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa znajduje się u Koordynatora projektu.