Folder - podsumowanie projektu

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057724

Praktyki zagraniczne we Włoszech

 

W związku z finalizacją działań w naszym projekie nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057724 realizowanym w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000045265, Program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Przedstawiamy folder podsumowujący nasze praktyki we Włoszech, które odbyły się w maju 2023 roku.

Projekt dedykowany był dla 20 uczniów kształcących się w takich zawodach jak: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji. Nabór miał charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Podczas realizacji mobilności nasi podopieczny mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności zawodowych, językowych oraz społecznych.

Broszura do pobrania