Rekrutacja do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113536

Praktyki zagraniczne we Włoszech

 

W dniu 29 stycznia 2024 roku rusza rekrutacja do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET- 000113536 realizowanego w ramach Akredytacji Erasmusa nr 2021-1-PL01-KA120-VET- 000045265, na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Działanie to umożliwi wyjazd 24 uczniów naszej placówki na praktyki do Włoch, które odbędą się w dniach od 13 do 24 maja 2024 roku.

Projekt dedykowany jest dla 24 uczniów kształcących się w takich zawodach jak: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji. Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności.

Rekrutacja do projektu uwzględniać będzie zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans. Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez nich formularzy zgłoszeniowych, które zostaną ocenione przez komisję rekrutacyjną. 24 uczniów stworzy główną listę – zakwalifikowanych osób, pozostali kandydaci biorący udział w rekrutacji, utworzą listę rezerwową, która będzie zaangażowana we wszystkie działania przygotowawcze, tak aby w przypadku pojawienia się konieczności wycofania któregoś z zakwalifikowanych uczestników, uczniowie z listy rezerwowej byli gotowi do odbycia praktyk zagranicznych. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Wszystkich uczniów należących do grupy docelowej projektu zapraszamy do złożenia poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie od 9 do 15 lutego 2024 roku do godziny 14:00. W załączeniu znajduje się: regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy, wskazujące kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść w celu zgłoszenia się do udziału w projekcie. Na pytania dotyczące realizowanego projektu i procesu rekrutacji odpowiadać będzie Koordynator Projektu – Pani Małgorzata Jaroszewska.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy