POCZĄTEK PROJEKTU NR

2023-1-PL01-KA121-VET-000113536

Praktyki zagraniczne we Włoszech

 

POCZĄTEK PROJEKTU NR 2023-1-PL01-KA121-VET-000113536 PRAKTYKI ZAGRANICZNE WE WŁOSZECH Miło nam poinformować, że dzięki otrzymanej Akredytacji Erasmusa na lata 2021-2027 w sektorze Kształcenie i Szkolenia zawodowe Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w roku szkolnym 2023/2024 realizuje projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000113536. Na realizację tego przedsięwzięcia szkoła otrzymała 54 555,00 EUR. Partnerem zagranicznym projektu jest włoska organizacja Futuro e progresso Associazione di promozione sociale (Via Savelli 23, 35129 Padwa), z którą szkoła miała okazję współpracować już przy okazji projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000057724, w związku z czym podtrzymana zostaje zagraniczna współpraca i wymiana dobrych praktyk. Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

Głównymi celami projektu są rozwój umiejętności zawodowych uczniów poprzez udział w praktykach zagranicznych, zwiększenie mobilności młodzieży na europejskim rynku pracy, rozwijanie kompetencji językowych i społecznych. Oczekiwanym rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji organizacyjnych i społecznych praktykantów oraz wzrost ich umiejętności adaptacyjnych, poznanie specyfiki włoskiego rynku pracy, przygotowanie do pracy w środowisku wielokulturowym również na innych europejskich rynkach. Kwalifikacje nabyte podczas praktyki we Włoszech zwiększą konkurencyjność stażystów jako przyszłych absolwentów na lokalnym, krajowym rynku pracy i ułatwią im poszukiwanie zatrudnienia lub założenie własnej działalności.

Grupa docelowa projektu to 24 uczniów klas IV kształcących się w zawodach Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Hotelarstwa. Do udziału w projekcie zostaną oni zakwalifikowani w procesie rekrutacyjnym przeprowadzonym przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję Rekrutacyjną, pracującą w oparciu o Regulamin. Wkrótce pojawi się więcej informacji. Koordynatorem projektu jest Pani Małgorzata Jaroszewska.