Przedstawiciele klas pierwszych, Dyrekcja i Nauczyciele spotkali się w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej i byli świadkami podniosłego ceremoniału.

Poczet sztandarowy składający się z uczniów klas maturalnych przekazał sztandar szkoły młodszym kolegom. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Ten bardzo uroczysty akt stał się oficjalnym potwierdzeniem ich przynależności do społeczności Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego.

Pani Dyrektor Marzena Cieślak powitała zebranych gości i zwróciła się do uczniów klas pierwszych, którzy od tego momentu stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły z tradycjami, od lat kształcącej młodych ludzi, odnoszących w przyszłości międzynarodowe sukcesy zawodowe. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że kolejne roczniki będą kontynuowały tę chlubną tradycję i podejmowały nowe wyzwania, dające możliwość rozwoju umiejętności i talentu. Pani Dyrektor życzyła owocnej nauki, satysfakcji i podejmowania właściwych decyzji, tak aby czas spędzony w szkole zapewnił wszystkim doskonały start w dorosłe życie.

Tegoroczne ślubowanie było wyjątkowym wydarzeniem również dzięki przybyciu znamienitych gości - pana Jarosława Uścińskiego - prezesa OSSKiC, a także przedstawicieli najlepszych warszawskich hoteli.

Mając na uwadze ciągłą potrzebę podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w branży HoReCa oraz konieczność wdrażania uczniów do wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, w trakcie uroczystości Pani dyrektor podpisała w imieniu szkoły dwa porozumienia patronackie z Hotelem Bristol, A Luxury Collection Hotel Warsaw oraz Nobu Hotel Warsaw. Partnerzy postanowili podejmować wspólne przedsięwzięcia o charakterze dydaktycznym na rzecz uczniów klas pierwszych.

Miłym końcowym akcentem była przedstawiona przez starsze koleżanki i kolegów część artystyczna przygotowana pod opieką pani Katarzyny Goliszewskiej-Szadury.

Po zakończeniu części oficjalnej grono pedagogiczne i zaproszeni goście udali się do szkolnej restauracji, gdzie mogli podziwiać umiejętności naszych uczniów.