Ślubowanie klas I - Dzień Edukacji Narodowej

W Dzień Edukacji Narodowej przedstawiciele klas pierwszych i drugich, Dyrekcja i Nauczyciele spotkali się w małej sali gimnastycznej. Wszyscy wzięli udział w podniosłej uroczystości ślubowania i przekazania Sztandaru Szkoły młodszym klasom. Uroczystość poprowadziła pani Ewa Skrońc-Bielak, odpowiedzialna za przygotowanie całej imprezy.

Pani Dyrektor Marzena Cieślak powitała zebranych i zwróciła się do  uczniów klas pierwszych i drugich, którzy  dzięki ślubowaniu zostaną pełnoprawnymi  uczniami  Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego, szkoły z tradycjami, która od osiemdziesięciu pięciu lat kształci młodych ludzi, wyposaża ich w niezbędną wiedzę i umiejętności a jej uczniowie i absolwenci odnoszą krajowe i międzynarodowe sukcesy. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że  klasy pierwsze i drugie będą kontynuować tę chlubną tradycję. Zaapelowała też, aby uczniowie  nie bali się podejmowania wyzwań i korzystali ze wszystkich możliwości, które proponuje szkoła, rozwijali swoje umiejętności, pasje, zamiłowania i talenty, byli kreatywni i  otwarci na ludzi, których tu spotykają –  kolegów oraz nauczycieli. Życzyła, aby czas spędzony w szkole zapewnił wszystkim doskonały start w dorosłe życie.