Podczas targów Euro Gastro odbył się konkurs kulinarny pod patronatem Kurta Schellera. Uczestnicy za zadanie mieli przygotować dania, które były oceniane przez 3 sędziów: Kurta Schellera, Bartosza Petera oraz Michała Świerada. Do oceny sędziowie mieli tylko czystą kartkę i długopis, a jedynymi kryteriami oceny były języki i zmysły sędziów. Uczestnicy mieli dowolność w przygotowaniu dań, mogli przygotować to co uważali za najlepsze.

 
W kategorii uczeń zwyciężył Aleksander Wolski - uczeń z klasy 4ep.
 
Nasz zwycięzca został obdarowany dyplomem, medalem oraz pucharem, a także nagrodami od sponsorów oraz nagrodą główną, ufundowaną przez OSSKiC, którą jest wyjazd niespodzianka z Mistrzem Kurtem.