Od kilku miesięcy uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego mogli realizować założenia projektowe dofinansowane przez m.st. Warszawę w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych na rok 2022 r.  Dofinansowanie dotyczyło działań związanych z realizacją projektu „Słodka Eko-WIEdza”.  Zgodnie z planowanymi działaniami Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowo-laboratoryjnych w Zakładzie Technologii Owoców i Warzyw i w Zakładzie Technologii Mleka Instytutu Nauk o Żywności SGGW w Warszawie.  Na zajęciach Uczniowie mogli poznać znaczenie technologiczne dodatków wykorzystywanych do produkcji napojów min. barwniki, stabilizatory, słodziki i aromaty. Ponadto mieli możliwości wykonania mlecznych produktów fermentowanych smakowych z dodatkiem i bez dodatku cukru i dokonali porównawczej oceny organoleptycznej tych produktów. Dodatkowo Uczniowie wykonali oceny mikroskopowej cech morfologicznych komórek bakterii fermentacji mlekowej z gatunku  Lactobacillus rhamnosus… a także znaleziska laboratoryjnego z gatunku Musca domestica.