Projekt edukacyjny „Słodka Eko-WIEdza” finansowany w ramach XVII edycji programu „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” na rok 2022 został zakończony. Autorem i koordynatorem tego projektu jest pani Dorota Zaręba. W dniu 8 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań dla Pani Dyrektor Marzeny Cieślak i kadry pedagogicznej oraz administracyjnej zaangażowanej w pomoc przy realizacji projektu „Słodka Eko-WIEdza”. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas 2a i 2e. Wszyscy uczniowie realizujący projekt  „Słodka Eko-WIEdza” otrzymali dyplomy gratulacyjne i drobne upominki. Spośród uczestników projektu wyróżniono 12 Uczniów, którzy na poszczególnych etapach realizacji projektu otrzymali największą liczbę punktów.

W czasie realizacji zadań projektowych uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych Instytutu Nauk o Żywności, zajęciach warsztatowo-pokazowych zakładu przetwórstwa spożywczego Bakoma, warsztatach kulinarnych Centrum Kulinarnego Develey oraz podjęli próbę stworzenia autorskiej receptury napoju o niskiej zawartości cukru.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Czekamy na następne pyszne i smaczne tematy.