Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2022 r. dla klas: Ia, Ib, Ic, Id i Ie (technik żywienia i usług gastronomicznych) TGH odbędzie się o godzinie 9.30 w dużej sali gimnastycznej.

Dla uczniów klas: If, Ig (technik żywienia i usług gastronomicznych) TGH, Ih (technik hotelarstwa) TGH oraz Ia (kucharz) BSG i Ic (cukiernik) BSG rozpoczęcie roku szkolnego w sali gimnastycznej rozpocznie się o godzinie 11.00.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie klas pierwszych spotkają się w salach lekcyjnych z wychowawcami, zgodnie z harmonogramem.

Klasy drugie, trzecie i czwarte TGH i BSG spotkają się z wychowawcami o godzinie 9.00 w salach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem.

Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje strój galowy.