Dnia 13 marca 2024r. w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Eugeniusza Pijanowskiego został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy i umiejętności, pod nazwą:

"Pozostać człowiekiem  w nieludzkich czasach

Arkusz konkursowy składał się z 21 ponumerowanych zadań. Część pierwsza zawierała zadania zamknięte i była testem jednokrotnego wyboru, natomiast część druga zestawu służyła kształtowaniu umiejętności i polegała na przeprowadzaniu procesów myślowych oraz pracy ze źródłami historycznymi.

W konkursie wzięło udział 56 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych spośród 80 osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa. Tradycją naszej szkoły stała się dbałość o wszechstronny rozwój podopiecznych. Ten kierunek działań Dyrekcji oraz nauczycieli ZSG im. Eugeniusza Pijanowskiego został podtrzymany poprzez zorganizowanie konkursu historycznego kształtującego postawy obywatelskie i patriotyczne. Zakres tematyczny konkursu składał się z trzech działów: ruch oporu-walka cywilna, Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, żołnierze niezłomni/ wyklęci. Uroczystość uświetnił występ wokalny naszych uczennic, które pięknie wykonały pieśń patriotyczną ,,To nasz kraj”. Zaangażowanie uczniów miało swój wyraz także w przygotowaniu prezentacji dotyczącej konkursu oraz wykonywanego utworu muzycznego.

Dyrekcja oraz organizatorzy składają wyrazy podziękowania uczniom za kultywowanie chlubnej tradycji naszej szkoły.

Prezentacja - Kliknij, aby pobrać