REKRUTACJA DO INTERNATU KOEDUKACYJNEGO ZSG
IM. PROF. E. PIJANOWKSIEGO  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Uczniowie Klas Ósmych -


 Zapraszam Was do wspólnej przygody pt. „ZAPLANUJ SWÓJ SUKCES EDUKACYJNY Z INTERNATEM KOEDUKACYJNYM ZSG”.
Jeśli  chcecie spędzić ciekawie i intensywnie kolejny etap Waszej podróży przez życie, macie ambitne cele i marzenia, które pragniecie zrealizować –
 dołączcie do nas.

Czekamy na Was !!!

Należymy do elitarnego grona placówek opiekuńczo – wychowawczych
 z profesjonalną kadrą psychologiczno – pedagogiczną, która w pracy wychowawczej i edukacyjnej osiąga sukcesy już od ponad 50 lat !

Jesteśmy też Internatem sukcesu, o czym świadczą liczne laury naszych uczniów
w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zawodowych. Istniejemy nie tylko po to, by  wychowywać i uczyć, ale również by stwarzać możliwości rozwoju, inspirować i pomagać w poszukiwaniu własnej drogi życiowej.

 

Wszystko co robimy – robimy  z myślą o Was!   Do zobaczenia!

 

3 KROKI DO ZAMIESZKANIA W INTERNACIE KOEDUAKCYJNYM ZSG –

CZYLI REKRUTACJA KROK PO KROKU !

 

 1. pobierz wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami;
 2. złóż osobiście w Internacie Koedukacyjny ZSG im. prof. E. Pijanowskiego przy Poznańskiej 6/8 w Warszawie  (tel: 22 628 90 33; 510 051 937;  696 181 539);
 3. pamiętaj też o dołączeniu  1  zdjęcia   ( o wymiarach 35×45 mm  - czyli takie jak do legitymacji szkolnej).

NASZA REKRUTACJA JEST FANTASTYCZNIE PROSTA –
 JUŻ TERAZ DOŁĄCZ DO NAS.

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie do internatu

Załącznik nr 2 - Druki Oświadczeń

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu ukazującego możliwości jakie daje internat w naszej szkole:

 

 

 MISJA, WIZJA I WARTOŚCI INTERNATU KOEDUKACYJNEGO ZSG

„zmieniając teraźniejszość, kształtujemy przyszłość”

przyszłość dobrą, piękną i mądrą, podporządkowaną szlachetnej myśli Immanuela Kanta: „Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam
w sobie, a nie tylko środek do celu”

INTERNAT KOEDUKACYJNY ZSG jest jedną z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych placówek opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów warszawskich szkół średnich na terenie Mazowsza. Naszą dumą jest ponad 60 – letnia tradycja w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dydaktycznej z młodzieżą. Naszym celem jest przekazywanie uczniom nie tylko niezbędnej wiedzy
i umiejętności, ale także kształtowanie twórczych i odpowiedzialnych postaw. INTERNAT KOEDUKACYJNY ZSG jest szczególną wspólnotą nauczycieli i uczniów. Poczucie wspólnoty pozwala nam uznawać nadrzędne zasady i cele, przy poszanowaniu indywidualnych przekonań, praw
i aspiracji wszystkich Jej członków.

ZAPEWNIAMY  CAŁODOBOWĄ (TJ. 24 H/ 7 DNI W TYGODNIU ) OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ WSZYSTKIM UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA PRZEZ NICH NAUKI POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA.

Program pracy opiekuńczo  - wychowawczej i profilaktyki INTERNATU KOEDUKACYJNEGO ZSG dostosowany jest do potrzeb młodych ludzi w wieku dojrzewania. Znajdujemy się w centrum Warszawy – dzielnica Śródmieście. To prawdziwe zielone i kulturowe serce „stolicy”. Bezpośrednie  sąsiedztwo budynku INTERNATU KOEDUKACYJNEGO ZSG to przestrzeń  - pełna zieleni, obiektów artystycznych kin, teatrów, muzeów, bibliotek, jak również galerii handlowych.  

INTERNAT KOEDUKACYJNY ZSG wykonuje swoje zadania statutowe we współpracy ze szkołami średnimi m. st. Warszawy, do których uczęszczają uczniowie w nim mieszkający.

GWARANTUJEMY OPTYMALNE WARUNKI DO NAUKI I ODPOCZYNKU, WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU!

 

NASZ KAMPUS JEST MIEJSCEM DLA WSZYSTKICH

INTERNAT KOEDUKACYJNY ZSG jest jedynym takim miejscem dla młodzieży uczącej się, w którym zostanie wyposażona w kompetencje niezbędne do funkcjonowania w zmieniającym się świecie, wzmocni swoje  poczucie tożsamości i wspólnoty narodowej, odkryje swój talent, nauczy się współpracy opartej na zasadach wzajemnego szacunku i tolerancji.

Za fundament wspierania ucznia w rozwoju INTERNAT KOEDUKACYJNY ZSG przyjął  rozpoznanie jego indywidualnych predyspozycji oraz motywowanie do aktywności w procesie nauczania i uczenia się. Przyszli mieszkańcy INTERNATU KOEDUKACYJNEGO ZSG mają do dyspozycji 21 nowocześnie wyposażone pokoje 2 i 3 osobowe, każdy z własnym węzłem sanitarnym.

INTERNAT KOEDUKACYJNY ZSG dysponuje również przestronną salą restauracyjną i nowocześnie wyposażoną  kuchnio – jadalnia, w której każdy wychowanek może sobie samodzielnie przygotować posiłek.  Nasi uczniowie korzystają również z  całodziennego wyżywienia przygotowywanego w nowoczesnej stołówce, zaprojektowanej zgodnie z najnowszymi trendami żywienia zbiorowego

CAŁY OBIEKT ZOSTAŁ WYPOSAŻONY W NOWOCZESNY SYSTEM KAMER ORAZ MONITORING,
GWARANTUJĄCY BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW.

 

NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE

Największym atutem INTERNATU KOEDUKACYJNEGO ZSG jest serdeczna atmosfera i życzliwość wszystkich pracowników, których praca jest ukierunkowana na zagwarantowanie młodzieży pełnego bezpieczeństwa. Działalność wychowawczo – opiekuńcza  ma na celu wspieracie wychowanków w realizowaniu pasji i zainteresowań, w rozwijaniu talentów, a tym samym
w osiąganiu zamierzonych celów. Przyszłość naszego INTERNATU KOEDUKACYJNEGO ZSG wiążemy z nieustannym doskonaleniem placówki i jej pracowników, aby sprostać wymaganiom zmieniającej się rzeczywistości oraz oczekiwaniom rodziców i wychowanków.

INTERNAT KOEDUKACYJNY ZSG stara się być placówką  przyjazną, otwartą i przestrzegającą wysokich standardów etycznych i poszanowania godności każdego pracownika, a zwłaszcza ucznia.

SPEŁNIANIE MISJI PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ Z WYSPECJALIZOWANĄ KADRĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ  NA RZECZ PRACY Z MŁODZIEŻĄ,   JEST DLA INTERNATU KOEDUKACYJNEGO ZSG SZCZEGÓLNĄ POWINNOŚCIĄ I ZASZCZYTNYM WYZWANIEM!

 

STRATEGIA

INTERNAT KOEDUKACYJNY ZSG jest placówką zapewniającą  warunki do realizacji potrzeb edukacyjnych , rozwojowych i wychowawczych wszystkich uczniów w atmosferze życzliwości, lojalności, poczucia stabilności i identyfikacji, promującą działania sprzyjające równemu traktowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Społeczność INTERNATU KOEDUKACYJNEGO ZSG tworzą nauczyciele i uczniowie, którzy poszukują dróg do prawdy, dobra i mądrości, chętni do dzielenia się swoją wiedzą i odkryciami, by służyć człowiekowi czyniąc świat lepszym i piękniejszym!

ZAPRASZAMY DO INTERNATU KOEDUKACYJNEGO  ZSG  młodych ludzi z  pasją i energią, z kraju i spoza jego granic – by uczyli się, rozwijali swoje zainteresowania oraz… zawierali niezwykłe i niezapomniane przyjaźnie .

PAMIĘTAJCIE – TO DZIĘKI WAM DRODZY UCZNIOWIE jesteśmy  wyjątkowo przyjaznym, inspirującym miejscem do realizacji Waszej kariery naukowej!

INTERNAT KOEDUKACYJNY ZSG – DUMNI Z PRZESZŁOŚCI, JAK I AKTUALNYCH DOKONAŃ.
MY CHCEMY I WIEMY, JAK  MOŻECIE KREATYWNIE ZAPLANOWAĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY.

MOŻESZ ROZWIJAĆ SWOJE ZAINTERESOWANIA BIORĄC UDZIAŁ W ZAJĘCIACH REALIZOWANYCH
W INTERNACIE KOEDUKACYJNYM ZSG:

 •  Filmowo – cukierniczych
 • Teatralnych
 •  Krajoznawczo – turystycznych
 • Artystyczno – plastycznych
 •  Psychoedukacyjnych
 •  Profilaktycznych
 • Wolontariacie
 • Samorządzie – MŁODZIEŻOWEJ RADZIE INTERNATU KOEDUKACYJNEGO ZSG

Ponadto możesz włączyć się w działania prowadzone przez samorząd oraz uczestniczyć
w licznych programach, projektach i przedsięwzięciach:

Program pracy z uczniem zdolnym:

 1. Aktywni i twórczy
 2. Karta zaufania
 3. Edukacyjne koło samopomocy koleżeńskiej