Zestaw pytań wraz z odpowiedziami dotyczących rekrutacji 2021/2022 w ZSG (FAQ):

 

 1. W jakich zawodach prowadzone będzie kształcenie w szkole od nowego roku szkolnego?

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła będzie kształciła uczniów na poziomie technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Na poziomie szkoły branżowej I stopnia w zawodach: kucharz oraz cukiernik.

 

 1. Jak długo trwa nauka w szkole?

Nauka w technikum trwa 5 lat, a w szkole branżowej 3 lata.

 

 1. Czy w trakcie nauki uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu?

Tak. Uczniowie technikum realizują praktykę zawodową u pracodawców, natomiast uczniowie szkoły branżowej realizują zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych.

 

 1. Jak długo trwa praktyka zawodowa?

Praktyka zawodowa trwa 8 tygodni (280 godzin) i jest podzielona na dwa lata po 4 tygodnie.

 

 1. Kiedy realizowana jest praktyka zawodowa?

Technik hotelarstwa realizuje praktyki w klasie drugiej i czwartej, technik żywienia i usług gastronomicznych w klasie trzeciej i klasie czwartej.

 

 1. Gdzie jest realizowana praktyka zawodowa?

Praktyka zawodowa realizowana jest w hotelach przede wszystkim 5*  takich jak: H15 Boutique, Mamaison Le Regina, Hilton Warsaw Hotel, The Westin, Marriott Hotel, Regent Warsaw, InterContinental, Raffles Europejski, Bristol, Radisson Collection, Sheraton, Bellotto, Renaissance Warsaw Airport Hotel, Polonia Palace, Courtyard by Marriott Warsaw Airport, Novotel Warszawa Centrum, DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre, Radisson Blu Sobieski, Holiday inn, Arche Hotel Puławska, i restauracjach: Senses, Amaro, Belvedere, Brasserie Warszawska, Buchery & Wine, Plater by Karol Okrasa, Dom Polski, Nolita, N31.

 

 1. Czy szkoła organizuje praktyki zawodowe?

Tak. Dyrektor szkoły zawiera umowy z pracodawcami, a kierownik szkolenia praktycznego kieruje uczniów na praktykę zawodową.

 

 1. Czy uczniowie mogą wybrać sobie miejsce realizacji praktyki zawodowej?

Tak, ale tylko u pracodawcy, z którym szkoła ma podpisaną umowę, w porozumieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego i wychowawcą.

 

 

 1. Czy szkoła oferuje praktyki zagraniczne?

Na chwilę obecną ze względów organizacyjnych szkoła nie współpracuje pracodawcami za granicą, natomiast w przyszłości planuje się taką współpracę nawiązać.

 1. Gdzie można znaleźć zatrudnienie po ukończeniu szkoły?

To zależy od uzyskanego zawodu. Absolwenci zwykle znajdują zatrudnienie u pracodawców z sektora HoReCa (sektor hotelarski, gastronomiczny, catering) lub zakładają własne działalności gospodarcze.

 

 1. Jakie przedmioty rozszerzone będą nauczane na poziomie technikum?

Technik żywienia i usług gastronomicznych (język angielski), technik hotelarstwa (język angielski).

 

 1. Jakie języki obce będą możliwe do wyboru w technikum?

Technik hotelarstwa (język angielski oraz język niemiecki);

Technik żywienia i usług gastronomicznych (język angielski oraz do wyboru język niemiecki, język francuski lub język hiszpański);

Technik żywienia i usług gastronomicznych (język angielski oraz język włoski);

Technik żywienia i usług gastronomicznych (język angielski oraz język rosyjski).

 

 1. Jakie języki obce będą możliwe do wyboru w szkole branżowej I stopnia?

Cukiernik (język angielski);

Kucharz (język angielski).

 

 1. Czy uczniowie technikum lub szkoły branżowej zdają egzaminy zawodowe?

Tak. Uczniowie technikum muszą przystąpić do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, natomiast uczniowie szkoły branżowej muszą przystąpić do jednego egzaminu.

 

 1. Czy aby ukończyć szkołę trzeba zdać egzaminy zawodowe?

Nie. Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły nie trzeba zdać egzaminów z poszczególnych kwalifikacji, ale trzeba do nich przystąpić w wyznaczonym terminie. Nie przystąpienie do egzaminu skutkuje brakiem promocji.

 

 1. Czy aby ukończyć szkołę muszę przystąpić i zdać egzamin maturalny?

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla uczniów technikum i jest nieobowiązkowy, ewentualne niepowodzenie na egzaminie nie skutkuje brakiem ukończenia szkoły.

 

 1. W jakich kwalifikacjach prowadzone jest kształcenie zawodowe?

Technik żywienia i usług gastronomicznych: kwalifikacja 1 -  przygotowanie i wydawanie dań, kwalifikacja 2 - organizacja żywienia i usług gastronomicznych). Technik hotelarstwa: kwalifikacja 1 - obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, kwalifikacja 2 - realizacja usług w recepcji. Kucharz kwalifikacja 1

- przygotowanie i wydawanie dań. Cukiernik - kwalifikacja 1- produkcja wyrobów cukierniczych.

 

 1. Czy aby dostać się do szkoły trzeba osiągnąć jakiś próg punktowy?

Obecnie nie są określone progi punktowe, ale pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie, którzy maja najlepsze wyniki w tabeli rankingowej.   

 

 1. Jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić, aby móc podjąć kształcenie w zawodzie?

Należy uzyskać zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie oraz wykonać badania w Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej celem otrzymania od lekarza medycyny pracy odpowiedniego orzeczenia.

 

 1. Czy będę musiał(a) wykonywać jakieś badania lekarskie w trakcie wakacji?

TAK. Informacje na temat badań dla przyjętych uczniów zostaną opublikowane w zakładce Rekrutacja.

 

 1. Czy podczas nauki mam szansę zdobyć dodatkowe kwalifikacje?

Tak. Szkoła organizuje dla uczniów bezpłatne szkolenia np. kulinarne, baristyczne, barmańskie, sommelierskie, animatora czasu wolnego. Poprzez udział w projektach można zdobyć dodatkowe kwalifikacje trenera personalnego.

 

 1. Jakie przedmioty są punktowane?

Technik żywienia i usług gastronomicznych - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – z wyższą oceną;

technik hotelarstwa - język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny –z wyższą oceną;

kucharz i cukiernik - język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny –z wyższą oceną.

 

 1. Czy szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi?

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi. Ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego dzięki której w bardzo szerokim zakresie poszerzamy ofertę edukacyjną, realizujemy wspólnie projekty. Szkoła Główna Handlowa z naszą szkołą realizuje program pilotażowy, mamy Klasę Akademicką SGH w zawodzie technik hotelarstwa.

 

 1. Ile punktów trzeba mieć, żeby się dostać do szkoły? 

 

Nie można określić limitu punktów, jaki pozwoli na przyjęcie do szkoły. Zależy to od wielu czynników. Od średniej ogólnokrajowej punktów z egzaminu po szkole podstawowej, którzy uczniowie i z iloma punktami przystąpią do rekrutacji. Kierując się danymi z lat ubiegłych możemy powiedzieć, że wśród uczniów, którzy dostali się do szkoły są zarówno tacy, którzy mieli ponad 100 punktów rekrutacyjnych, jak też i tacy, którzy uzyskali około 50.   

 

 1. W szkole podstawowej uczyłem się języka niemieckiego. Czy muszę kontynuować naukę tego języka?

 

Nie. Kandydat wybiera drugi język spośród języków proponowanych w szkole i nie musi to być kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej.

 

 1. Czy szkoła podejmuje wymianę międzynarodową?  

 

Tak. Mamy za sobą realizację projektu międzynarodowego, który podniósł umiejętności zawodowe. Były praktyki w niemieckich restauracjach. W przyszłości również jest szansa na realizację podobnych projektów.

 

 

 1. Gdzie można zrobić badania do szkoły i czy trzeba za nie płacić? 

 

Badanie na nosicielstwo można zrobić w dowolnej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Ze skierowaniem ze szkoły jest ono bezpłatne. Orzeczenie o braku przeciwskazań do nauki zawodu musi wystawić dowolny lekarz medycyny pracy. W przypadku umówienia wizyty w ośrodku NFZ również jest ona bezpłatna.

 

 1. Czy wegetarianie mogą kandydować do szkoły do klasy kucharskiej? 

 

Nie ma przeciwskazań, aby wegetarianie uczyli się w szkole gastronomicznej. Należy zauważyć, że w trakcie nauki będą pracowali z surowcem, którym jest różnego rodzaju mięso. Niejednokrotnie będą przygotowywali potrawy mięsne i oceniali ich smak.

 

 1. Kiedy i jaki strój kucharski trzeba zakupić na zajęcia gastronomiczne?

 

Pragniemy aby nasi uczniowie wyglądali jak profesjonaliści i dlatego mają jednakowe stroje, a na ubraniu wyhaftowane logo szkoły. Na spotkaniu organizacyjnym zostaje podana informacja, jak ma wyglądać strój ucznia danej klasy. Wszystkie elementy ubrania zamówicie, zakupicie w szkole dzięki firmie z którą współpracujemy.