Dzień Otwarty online w ZSG 23.03.2021 - FILM

Nagranie z Dnia Otwartego Online z udziałem absolwentów – Karola Okrasy i Jarosława Uścińskiego (opis treści filmu dla osób z niepełnosprawnością w ramach dostępności cyfrowej):

Na początku filmu Pani Dyrektor Marzena Cieślak przedstawia i zaprasza do rozmowy Pana Karola Okrasę i Pana Jarosława Uścińskiego. Goście witają kandydatów i ich rodziców, wymieniając tematy, które chcieliby poruszyć w trakcie spotkania.

Przebieg dyskusji:

1:08     Jarosław Uściński, jako szef kuchni z wieloletnim doświadczeniem i właściciel restauracji MOONOSFERA, omawia obecną sytuację w kraju związaną z covid-19, przedstawiając jej wpływ na branżę gastronomiczną, jak również szanse wynikające ze specyfiki zawodu

Karol Okrasa:

2:18     wspomina okres szkoły średniej i zachęca do rozpoczęcia nauki w ZSG Poznańska

3:34     opowiada o powodach, które przekonały go do wyboru szkoły. Porównuje ówczesne warunki nauki w szkole gastronomicznej do minionych lat

3:55     omawia możliwości i szanse, jakie daje praca w branży gastronomicznej

4:15     wymienia, jako mocną stronę szkoły, jej możliwości, jak również inspiracje jako klucz do efektywnego samorozwoju

4:20     wspomina szkołę „za dawnych lat”, opowiada o zmianach jakie nastąpiły, rozbudowie i bazie dydaktycznej placówki. Absolwent wymienia te pracownie, które wg niego przeszły największą metamorfozę i jednocześnie wywarły na nim ogromne wrażenie podczas „spaceru wspomnień” po ZSG Poznańska

4:40  w tej części filmu omawiane są miejsca (zarówno w kraju jak i za granicą), w których odbywają się praktyki zawodowe

Jarosław Uściński:

5:02     nawiązuje do osiągnięć szkoły w olimpiadach i konkursach, a następnie opowiada o ogromnym zaangażowaniu i pasji uczniów ZSG

5:24     podkreśla to, iż ogromnym atutem szkoły jest profesjonalne podejście do pracy z uczniem m.in. dzięki pracy z doświadczonymi szefami kuchni. Jarosław Uściński zaznacza, iż współpraca z aktywnymi zawodowo szefami kuchni przenosi ucznia w realia gastronomii.

Karol Okrasa:

6:12     podkreśla, iż ogromnym atutem placówki jest nowoczesna baza dydaktyczna, maszyny i urządzenia, w które są wyposażone pracownie do nauki zawodu. Karol dostrzega zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat w szkole w kwestii infrastruktury i wyposażenia. Absolwent zachęca uczniów do nauki w szkole, w której uczeń ma możliwość wykorzystywania w trakcie lekcji profesjonalnego sprzętu.

7:02     wymienia zalety szkoły, które wyróżniają ją na tle innych placówek i umożliwiają zdobycie umiejętności na najwyższym poziomie

8:00     słynny absolwent, Karol Okrasa, rekomenduje szkołę słowami: „To jest dobre miejsce, aby nakreślić swoją przyszłość. To jest dobre miejsce do tego, żeby zainspirować się tym, czym my zostaliśmy kiedyś naznaczeni i co nas trzyma przy życiu. Kochamy swoją pracę. Kochamy to, co robimy, a wszystko rozpoczęło się właśnie tutaj – w szkole na Poznańskiej.”

Jarosław Uściński:

8:23     kontynuując wypowiedź swojego poprzednika, zaoferował wsparcie i pomoc w dążeniu do celu. Absolwent i jednocześnie szef kuchni zaoferował swoją gotowość do działania i wsparcia, opartą na wieloletniej współpracy z Panią Dyrektor Marzeną Cieślak, dodając: „Jesteśmy tu dla Was i będziemy Wam pomagać, właśnie dlatego, że filarem jest Dyrekcja i zespół, który tu został stworzony. Dlatego też stawiam „swoją pieczątkę” na Tak dla tej szkoły.”

9:07     Absolwenci żegnają się z uczestnikami Dnia Otwartego Online słowami: „Do widzenia wkrótce”

 

Na zakończenie pani Dyrektor Marzena Cieślak dziękuje przybyłym gościom za wsparcie i zaangażowanie w działania szkoły, jednocześnie zapraszając przyszłych Kandydatów do podjęcia nauki w szkole.