5 marca klasa 4c wraz z Panią Moniką Stempień, udała się do Muzeum Niepodległości na finisaż wystawy "Sławę nam znaczono stworzyć...".

Wystawa została poświęcona opowieści o życiu społecznym oraz politycznym Polaków w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem historii Warszawy. Uczniowie mogli również zapoznać się ze stałą ekspozycją Muzeum, następnie udali się na spacer śladami przedwojennej Warszawy, zwiedzając warszawską Wolę i Śródmieście.PODSUMOWANIE SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU „KROKUS”

Nasze krokusy zakwitły! Tym samym to finał międzynarodowego projektu zainicjowanego przez Holocaust Education Trust Ireland. Dziękujemy Dyrekcji i uczniom klas IV a i IV c TGH za udział w projekcie.

Uczestnictwo w projekcie to nauka tolerancji, promowanie właściwych postaw i wskazywanie na zagrożenia związane z antysemityzmem, szowinizmem i rasizmem.

16 lutego uczniowie z klasy 4a wraz z wychowawczynią, panią Moniką Stempień (w ramach stałej współpracy) udali się do Muzeum Niepodległości na wernisaż wystawy „Nowy porządek- karykatury Artura Szyka”.

Tytuł wystawy nawiązuje do działań państw totalitarnych, które w latach 1939-1945 dążyły do ustanowienia nowego ładu w Europie, podważając tym samym porządek ustalony na konferencji w Wersalu.

Artur Szyk swoimi karykaturami chciał przedstawić obraz wojny szerszej publiczności, jego prace wystawiane były w Londynie i Nowym Jorku, a wydrukowane odbitki prac Szyka zrzucane były przez angielskie samoloty na terytorium III Rzeszy. Niemcy w akcie zemsty zamordowali całą rodzinę artysty, mieszkającą w okupowanej Łodzi, a za jego głowę wyznaczona została nagroda.


15 listopada miało miejsce wydarzenie, które już wpisuje się w poczet tradycji naszej szkoły: Historycznie, Jesiennie, Smacznie.

Mottem przewodnim tegorocznej edycji były słowa Mariana Turskiego „Nie bądź obojętny” oraz Alberta Camusa „W człowieku więcej zasługuje na podziw niż na pogardę”.

Wydarzenie zainaugurowała pani dyrektor Marzena Cieślak, całość poprowadziła  pani Monika Stempień. Następnie nauczyciele naszej szkoły wygłosili prelekcje: pani Monika Stempień przybliżyła historię rodziny Ulmów, pani Monika Gryboś starała się odpowiedzieć na pytanie, czy Józef Ulma był człowiekiem uzdolnionym, pani Anna Lorek-Maciejuk przybliżyła słuchaczom postawę „nieobojętności” na zło  Antoniny i Jana Żabińskich, a pan Janusz  Sękowski opowiedział o dawnych sposobach dbania o zdrowie i tajnikach ziołolecznictwa.

Gościem specjalnym naszego wydarzenia była pani Agnieszka Kuś, edukatorka z Muzeum Polin, która wprowadziła nas w arkana kuchni żydowskiej. Mogliśmy skosztować smakołyków, przygotowanych przez uczniów pod okiem nauczycieli - zawodowców, p. Edyty Gulińskiej i Emila Bździucha.

Całość naszego wydarzenia uświetniła patriotyczna oprawa muzyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły: Kaja z klasy 1c wykonała pieśni Białe różeMy, Pierwsza Brygada,  Mikołaj z klasy 1c zachwycił etiudą graną na akordeonie, natomiast Gabriel z klasy 3g zagrał na skrzypcach RotęSzarą piechotę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego wydarzenia.