3 listopada uczniowie klasy 3a oraz 3f Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego pod opieką pani wicedyrektor Anety Jarosińskiej oraz pana Janusza Sękowskiego uczestniczyli w spotkaniu zainicjowanym przez Radę Dzielnicy Śródmieście z panem kapitanem Krzysztofem Puwalskim.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach programu ,,Polska to wielka rzecz”.

Kapitan Krzysztof Puwalski był dowódcą jednostki specjalnej Grom. Opowiadał o swojej karierze zawodowej oraz refleksjach związanych ze służbą w elitarnej jednostce. 

To było dla nas niezwykłe doświadczenie, niemożliwe do zrealizowania w innych warunkach. Mogliśmy zadawać pytania, dyskutować oraz poznać tę niezwykłą osobę.

Poniżej załączamy krotką fotorelację.

Po raz szósty w naszej Szkole we współpracy z Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holokauście oraz Żydowskim Muzeum Galicja realizujemy projekt upamiętniający półtora miliona dzieci zamordowanych w czasie Zagłady.

2  listopada klasy 4a oraz 4 c TGH ze szkolną koordynatorką projektu panią Moniką Stempień posadziły na dziedzińcu szkolnym żółte krokusy, które przypominają o zmarłych dzieciach. W wydarzeniu uczestniczyła Pani Dyrektor Marzena Cieślak oraz panie Agnieszka Stefan i Magdalena Batog.

Uczestnictwo w projekcie to nauka tolerancji, promowanie właściwych postaw i wskazywanie na zagrożenia związane z antysemityzmem, szowinizmem i rasizmem.

Z każdym rokiem krokusów będzie coraz więcej, ponieważ w projekt angażują się uczniowie i nauczyciele na całym świecie. Wiosną zakwitnie ponad półtora miliona krokusów upamiętniających ofiary Holokaustu.

W środę 25 października odbyła się wyjątkowa uroczystość- uczniowie klas pierwszych zostali  przyjęci w poczet społeczności Zespołu Szkół Gastronomicznych.

W sali gimnastycznej spotkali się:  uczniowie, dyrekcja i  nauczyciele. Wszystkich powitała uczennica klasy 3D, która poprowadziła spotkanie. Następnie przy dźwięku werbli został wprowadzony sztandar i odśpiewany hymn. Pani dyrektor Marzena Cieślak wygłosiła przemówienie-podkreśliła, że dzisiejsze ślubowanie jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego z uczniów, okazją do podejmowania wewnętrznych postanowień i wyznaczania celów. Pani dyrektor wyraziła radość, że tak liczna grupa młodych ludzi wybrała naukę w Zespole Szkół Gastronomicznych na ulicy Poznańskiej. Przytoczyła słowa Alberta Einsteina: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby była traktowana jak cenny dar, a nie przykry obowiązek”.

W kolejnej części uroczystości uczestnicy obejrzeli krótki film o historii szkoły.  A następnie przyszedł czas na przekazanie sztandaru klasom młodszym. Poczet  złożony z uczniów klas piątych wręczył sztandar przedstawicielom klas czwartych. W kulminacyjnym momencie spotkania uczniowie złożyli ślubowanie. Chwilę później zostali przywitani przez panią dyrektor jako pełnoprawni uczniowie szkoły. Otrzymali życzenia spokojnego roku, pogody ducha, osiągania ambitnych celów i wspaniałego czasu w ZSG Poznańska. Głos zabrał też przedstawiciel samorządu uczniowskiego, który przywitał nowych kolegów.

Na zakończenie wszyscy wysłuchali krótkiej części artystycznej- recytacji uczennic klas pierwszych i piosenki w wykonaniu uczennicy klasy 2 E.

W dniu 21 września wybraliśmy się razem z naszą wychowawczynią panią Moniką Stempień do kina. Po projekcji filmu „Raport Pileckiego” udaliśmy się do Parku Świętokrzyskiego, gdzie podzieliliśmy się wrażeniami dotyczącymi tej produkcji. Następnie zostaliśmy zapoznani z postacią Janusza Korczaka i sierocińcem, który prowadził. Po krótkim wprowadzeniu wybraliśmy się na ulicę Próżną, na której znajdują się przedwojenne kamienice zamieszkiwane niegdyś przez Żydów. Na ich podstawie dowiedzieliśmy się, jak wyglądało życie przed wojną i jaką funkcję pełniły skrzaty w jednej z bram budynku. Obejrzeliśmy również jedyną synagogę znajdującą się na terenie Warszawy, pozostałości murów getta, a wycieczkę zakończyliśmy pod Muzeum Getta Warszawskiego, które powstanie w dawnym szpitalu dla dzieci im. Bershonów i Baumanów.