W naszej Szkole częstujemy nie tylko wyśmienitym jedzeniem, ale także dobrym słowem

Przystępujemy do realizacji projektu „Poczęstuj się… dobrym słowem”, w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Pierwszym naszym działaniem jest kampania społeczna w środowisku szkolnym. Chcemy pokazać, że słowa mogą być twórcze, budować postawy i relacje, nieść empatię oraz życzliwość, ale również mogą niszczyć, ośmieszać i dyskryminować. Tylko od nas zależy jak ich użyjemy. W tym sensie my sami stwarzamy świat w którym żyjemy.  W ramach tego działania odbędą się warsztaty twórczego pisania. Uczniowie, pod opieką nauczyciela, będą tworzyć zwięzłe komunikaty ilustrujące moc słowa. Następnie zostaną one wydrukowane na plakatach   oraz wyeksponowane w przestrzeni szkolnej.

Tej wiosny kwitną nam pomysły!

Więcej informacji na temat projektu „Poczęstuj się… dobrym słowem”