Puchary zdobyte przez ZSG

W dniach 18-20 marca 2021 r. w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie odbył się etap centralny XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, do którego zakwalifikowano 30 najlepszych uczniów z całej Polski. Naszą Szkołę reprezentowało dwóch uczniów: Dominika Modrzewska z klasy IVF i Jakub Kobus z klasy IVF. Nasi reprezentanci na każdym z etapów osiągali najwyższe lokaty. Ostatecznie Dominika zajęła III miejsca i tytuł laureata, Jakub V miejsce i tytuł laureata etapu centralnego Olimpiady, oboje otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe, a także indeks na wybrane uczelnie zapewniający im status studentów z pominięciem procesu rekrutacji. Udział Dominiki i Jakuba, w ścisłym finale Olimpiady oraz zdobyte przez nich bardzo wysokie lokaty, zaowocował przyznaniem nagrody specjalnej – Pucharu Przewodniczącego Komitetu Głównego XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności dla Najlepszej Szkoły - Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego Nr 1 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie.

Równolegle w dniach 18-19 marca 2021 r. w formie zdalnej odbył się III centralny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności w Poznaniu. Do finału Olimpiady zakwalifikowało się 5 uczniów naszej Szkoły. Ostatecznie na etapie finałowych rozgrywek uczeń Jakub Guczewski z klasy IVC otrzymał tytuł laureata, zaś Stanisław Myszkowski z klasy IIE tytuł finalisty. Uczniowie, oprócz osiągniętych sukcesów, otrzymali nagrody rzeczowe, w tym zwolnienie z teoretycznej części egzaminów zawodowych oraz indeks na wybrane uczelnie zapewniający im status studentów z pominięciem procesu rekrutacji.

Na ręce wszystkich laureatów i finalistów oraz kadry pedagogicznej, przygotowującej uczniów do olimpiad, składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów.

Laureaci olimpiady

Laureaci olimpiady