3 listopada uczniowie klasy 3a oraz 3f Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego pod opieką pani wicedyrektor Anety Jarosińskiej oraz pana Janusza Sękowskiego uczestniczyli w spotkaniu zainicjowanym przez Radę Dzielnicy Śródmieście z panem kapitanem Krzysztofem Puwalskim.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach programu ,,Polska to wielka rzecz”.

Kapitan Krzysztof Puwalski był dowódcą jednostki specjalnej Grom. Opowiadał o swojej karierze zawodowej oraz refleksjach związanych ze służbą w elitarnej jednostce. 

To było dla nas niezwykłe doświadczenie, niemożliwe do zrealizowania w innych warunkach. Mogliśmy zadawać pytania, dyskutować oraz poznać tę niezwykłą osobę.

Poniżej załączamy krotką fotorelację.