15 listopada miało miejsce wydarzenie, które już wpisuje się w poczet tradycji naszej szkoły: Historycznie, Jesiennie, Smacznie.

Mottem przewodnim tegorocznej edycji były słowa Mariana Turskiego „Nie bądź obojętny” oraz Alberta Camusa „W człowieku więcej zasługuje na podziw niż na pogardę”.

Wydarzenie zainaugurowała pani dyrektor Marzena Cieślak, całość poprowadziła  pani Monika Stempień. Następnie nauczyciele naszej szkoły wygłosili prelekcje: pani Monika Stempień przybliżyła historię rodziny Ulmów, pani Monika Gryboś starała się odpowiedzieć na pytanie, czy Józef Ulma był człowiekiem uzdolnionym, pani Anna Lorek-Maciejuk przybliżyła słuchaczom postawę „nieobojętności” na zło  Antoniny i Jana Żabińskich, a pan Janusz  Sękowski opowiedział o dawnych sposobach dbania o zdrowie i tajnikach ziołolecznictwa.

Gościem specjalnym naszego wydarzenia była pani Agnieszka Kuś, edukatorka z Muzeum Polin, która wprowadziła nas w arkana kuchni żydowskiej. Mogliśmy skosztować smakołyków, przygotowanych przez uczniów pod okiem nauczycieli - zawodowców, p. Edyty Gulińskiej i Emila Bździucha.

Całość naszego wydarzenia uświetniła patriotyczna oprawa muzyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły: Kaja z klasy 1c wykonała pieśni Białe różeMy, Pierwsza Brygada,  Mikołaj z klasy 1c zachwycił etiudą graną na akordeonie, natomiast Gabriel z klasy 3g zagrał na skrzypcach RotęSzarą piechotę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego wydarzenia.